شرکت های فناوری آمریکایی موظف به تاسیس دفاتر محلی در روسیه شدند

مقامات روسیه سختگیری بر شرکت های فناوری آمریکایی را شدت بخشیده اند و می گویند آنها باید تابع قوانین حاکمیتی روسیه باشند. البته این قوانین در مورد تمامی شرکت های فناوری خارجی اعمال می شود، اما برای اعمال آنها بر روی شرکت های آمریکایی حساسیت های بیشتری به خرج داده می شود.

دومای روسیه روز پنج شنبه قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های فناوری آمریکایی باید تا حداکثر ۲۲ ژانویه سال ۲۰۲۲ دفاتر محلی در روسیه تاسیس کنند و عدم موفقیت در این زمینه منجر به مجازات آنها خواهد شد. شرکت های فناوری خارجی از سال ۲۰۱۴ موظف به ذخیره سازی داده های شخصی کاربران روسی بر روی سرورهایی در داخل خاک روسیه بوده اند.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/1855