شناسه یکتا

قطع ارائه خدمات دولتی به صاحبان مجوز فاقد شناسه یکتا

سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام این مطلب افزود: امیدواریم تا ۲۵ اردیبهشت یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز کاغذی مانده در دست مردم در این مدت زمان باقی مانده به شناسه یکتا تبدیل شوند و شاهد تبدیل بیش از ۲ میلیون پروانه کاغذی اعم از صنفی و غیرصنفی در کشور به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا باشیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره صدور مجوز به واسطه نبودن امکان صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: تعداد مجوزهای کاغذی که هنوز به صورت کاغذی صادر می شود و در درگاه نیست بسیار کم است.برای آنها تسهیلاتی قائل می شویم اما لازم است صادرکنندگان چنین مجوزهایی زودتر به درگاه متصل شوند.اما تا آن زمان این امکان مهیا می شود که صاحبان چنین مجوزهایی بتوانند به فعالیت خود ادامه ادامه دهند.

اگرچه برای صدور تبدیل مجوزها براساس قانون از ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فردی که شناسه یکتا ندارد به منزله بدون مجوز است اما با تندی برخورد نمی‌کنیم بلکه کاری می کنیم تا در فرصت باقی مانده همه وارد درگاه شوند و درصد کمی را که باقی مانده اند با آرامش و ارسال پیامک به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دعوت می‌کنیم.فردی که بخواهد خارج از کنترل و نظارت حکومتی و به صورت زیرزمینی کار کند، به تدریج خدمات دولتی وی قطع می شود.
وی افزود: مهمترین مزیت این طرح برای فعال اقتصادی این است که می تواند بدون حضور و ۲۴ساعته از خدمات دولتی بهره مند شود./

https://kasbnews.com/10084