ورود به بازار کار

منصرف شدن ۴۰۰ هزار جوان در سال گذشته از ورود به بازار کار

یکی از گروه‌های پرتقاضا برای اشتغال، جوانان محسوب می‌شوند تحولات بازار کار نشان می‌دهد سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از یک میلیون نفر از شاغلان کاسته شده است. علاوه بر آن از جمعیت فعال که شامل بیکار و شاغل می‌شود کاهش یافت. 

تحلیل وضعیت شاخص بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله جویای کار نشان می‌دهد با توجه به استمرار شرایط کرونا و عمیق شدن رکود اقتصادی و ناامیدی افراد جویای کار از دست یابی به شغل رسما حدود ۴۰۰ هزار جوان بیکار از بازار خارج شدند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کاهش نرخ بیکاری جوانان نه ناشی از ایجاد فرصت شغلی در جامعه بلکه به معنای انصراف از حضور در بازار کار است.

طبق گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل سال ۱۳۹۸، منفی ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله تعریف جدید شورای عالی جوانان از سن جوانی نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ۱۳۹۸ ،به میزان ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

در زمستان ۱۳۹۸ تعداد ۲۶ استان نسبت به سال قبل با کاهش نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر مواجه بوده، در ۵ استان نرخ بیکاری افزایش داشته است.

استان‌هایی که از کمترین نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ برخوردار بوده‌اند به ترتیب عبارتند از: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ایلام و تهران و استان‌هایی که از بیشترین نرخ بیکاری برخوردار بوده‌اند به ترتیب عبارتند از: چهارمحال و بختیاری، لرستان و کرمانشاه.

استان‌هایی که از بیشترین کاهش نرخ بیکاری طی مدت مذکور برخوردار بوده‌اند به ترتیب عبارتند از: اردبیل، تهران، خراسان رضوی، یزد و آذربایجان شرقی و استان‌هایی که از بیشترین افزایش در نرخ بیکاری برخوردار بوده‌اند به ترتیب عبارتند از: آذربایجان غربی، خراسان شمالی و همدان.

فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در استان‌ها دامنه نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ برابر با ۰.۹ واحد درصد بوده که نسبت به سال قبل ۸.۸ در حدود ۲.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/

https://kasbnews.com/1846