شرکت به پخش

ثبت رکورد تاریخی شرکت به پخش

شرکت به پخش با ثبت رکورد تاریخی فروش حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از شرایط نامطلوب فروش و زیان عملیاتی خارج و مدیریت جدید به پخش موفق شد با تغییر استراتژی ها، در ابتدا با کاهش زیان و در ادامه با حفظ روند صعودی در تابستان ۱۴۰۲ سود عملیاتی شرکت را افزایش دهد. این روند صعودی تا جایی ادامه یافت که فروش عملیاتی این شرکت از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در ابتدای سال با رشد دو برابری به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در آبان ماه رسیده و مجموع فروش ریالی ۸ ماهه این شرکت به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید.

موفقیت شرکت به پخش با تغییرات مدیریتی و با سیاست گذاری و تعریف استراتژی های جدید در خدمات ارائه شده به مشتریان بدست آمده است و همچنین تسهیل کننده دستیابی به سود بیشتر برای شرکت های تولیدی زیر مجموعه وبشهر نیز شده است. انجام کار تیمی منسجم، استفاده از کارشناسان باتجربه، تحلیل دقیق بازار و نیازهای مشتریان و پیاده سازی استراتژی‌های تجاری منجر به افزایش فروش و خروج از زیان این شرکت شده است.

به گفته کارشناسان حوزه پخش این شرکت که از زیر مجموعه های شرکت توسعه صنایع بهشهر محسوب می شود پتانسیل بالقوه ای برای رشد و توسعه دارد و الگوی پیاده شده در آن نه تنها باعث جلب مشتریان جدید شده، بلکه باعث ارتقاء رضایت مشتریان فعلی نیز گردیده است. رسالت اصلی شرکت به پخش توزیع کالای اساسی به مردم است و این شرکت با جدیت این استراتژی را دنبال کرده تا بهترین کالا را در کمترین زمان به دست مصرف کنندگان برساند./

https://kasbnews.com/9196
Search