بانک توسعه تعاون

انعقاد تفاهم نامه بانک توسعه تعاون و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: همکاری و تعامل بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بازیگران این اکوسیستم تکلیف و تدبیر هوشمندانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این همکاری ها لازمه هم افزایی و تقویت مجموعه است. بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه‌ای همواره در خدمت بخش‌های کشاورزی و روستایی بوده و به عنوان بانک عامل در تکالیف مهم دولت نظیر تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، مشاغل خانگی، تبصره ۱۸ عملکرد درخشانی داشته و برنامه خود را محقق کرده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر وجود شفافیت و قانونمندی در مورد خدمات بانک اعم از نرخ سود و میزان مصارف گفت: ما همواره طبق مقررات بانک مرکزی عمل کرده‌ایم به طوری که در سال جاری حتی یک روز هم اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم و در اکثر روزها در بازار بین بانکی، پرداخت کننده بوده‌ایم.

بیت الله برقراری مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: تکلیف قانونی و تاکید وزیر محترم و هیات مدیره این است که صندوق باید سرمایه گذاری کند تا شاهد پایداری صندوق باشیم. ما معتقدیم منابع صندوق باید در بانک های هم خانواده به ویژه بانک توسعه تعاون سپرده‌گذاری شود.

در این جلسه سید باقر فتاحی رئیس هیأت مدیره، کریم میرزاخانی سرپرست معاونت مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، محمد سلمانی معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی و علی وفایی مدیر شعب استان تهران حضور داشتند./

https://kasbnews.com/9193
Search