کسب و کار های اینترنتی

معافیت مالیاتی کسب و کارهای اینترنتی در پلتفرم های داخلی

بر اساس بند خ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم) های داخلی، تا پاین سال ۱۴۰۲ درامد کسب و کار های اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود./

https://kasbnews.com/9190
Search