آموزش

حلقه مفقوده صادرات صنفی آموزش است

برخورداری از دانش کافی و اطلاع از قوانین و مقررات تجارت بین‌الملل، به فعالان این عرصه کمک می‌کند تا در ریل رقابتی درستی حرکت کرده و در بازارهای بین‌المللی بتوانند نقش تأثیرگذاری ایفا کنند. این مهم نیز تنها از طریق آموزش به نیروهای با تجربه و تربیت نیروهای جوان و توانمند امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو کمیسیون تولیدو صادرات اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت آموزش قوانین صادراتی به اصناف و بازاریان گفت: در حال حاضر ظرفیت‌های چشمگیری در حوزه اصناف کشور وجود دارد که به دلیل عدم ارائه آموزش‌های تخصصی و ناآگاهی از صادرات صنفی، مغفول مانده است. به گفته محمود شاهدی، یکی از دغدغه‌های مهم کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، رشد صادرات صنفی است؛ برای این منظور لازم است رویکرد جدیدی به حوزه صادرات داشته باشیم.

نماینده اصناف استان چهارمحال‌وبختیاری در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران ادامه داد: ورود به بازارهای جهانی و رقابت با بازیگران این عرصه تنها با علم به قوانین صادراتی و راه و روش ورود به این بازارها امکان‌پذیر است. در غیر این صورت تولیدکنندگان نمی‌توانند مدت زمان طولانی در عرصه رقابتی حضور داشته باشند. وی معتقد است که تولید بدون صادرات توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین اگر بستری برای صادرات صنفی در کشور فراهم شود، اصناف می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کنند. اما لازمه این نقش‌آفرینی، ارائه آموزش‌های لازم به فعالان صنفی است.

عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در کشور گفت: حضور و مشارکت اصناف در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی این فرصت را فراهم می‌کند تا اصناف ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی خود را به نمایش بگذارند. مضاف بر این که متخصصان و پیشکسوتان حوزه تجارت نیز می‌توانند در بستر این نمایشگاه‌ها آموزش‌های لازم را به فعالان صنفی ارائه دهند و از طرفی نیز با ظرفیت‌های صادراتی اصناف مختلف آشنا شوند./

https://kasbnews.com/9199
Search