شرکت هواپیمایی

جریمه ۱۳۳ میلیاردی ۷ شرکت هواپیمایی

احمد اصانلو با اعلام این خبر افزود: شرکت هواپیمایی کیش ایر ۲۶ میلیارد جریمه شد. در ۵ ماه اخیر هفت شرکت هواپیمایی احکام قطعی گرفته‌اند که جرایم قطعی این شرکت‌ها ۱۳۳ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: همچنین شرکت خوشگوار در استان خراسان رضوی نیز ۶۵ میلیارد تومان جریمه شد. به گفته وی، یک پارکینگ در شهر مرزی مهران روز گذشته به دلیل گران‌فروشی با حکم رئیس شعبه تعزیرات مستقر در پارکینگ‌های مهران پلمب شد./

https://kasbnews.com/7913