اتاق اصناف

رئیس اتاق اصناف ایران تغییر کرد

در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی و بنا به درخواست ۴نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مبنی بر انتخابات مجدد داخلی، با توجه به موافقت علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور تمامی اعضا برگزار شد.

براین اساس مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران شد. پیش از این حسین طاهر محمدی رئیس اتاق اصناف بود، وی در مورخ ۱۷ خرداد امسال به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شده بود./

https://kasbnews.com/7917
Search