فیبر نوری

پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارها

عیسی زارع پور با اشاره به پروژه فیبر نوری گفت: یکی از پروژه‌های بزرگی که ما دنبال می‌کنیم پروژه فیبر نوری منازل و کسب وکارهاست و هدف گذاری این است تا پایان این دولت ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش قرار بگیرند. در۱۴۰۰ شهر کوچک و بزرگ کار شروع شده که ۱۲۰۰ تعیین و تکلیف واپراتور آن مشخص شده است.

همچنین اخیرا پروانه جدیدی را به اپراتورهای ارتباطی واگذار کردیم که می توانند خدمات ارتباطی و فیبرنوری را به غیر از مخابرات ارائه کنند، بنابراین در ۱۲۰۰ شهر هفت اپراتور به ارایه خدمت می‌پردازند. این پروژه یک پروژه عمرانی است و کار بسیاری دارد و می‌خواهیم تا پایان سال ۱۴۰۴ کار تمام شود، بنابراین همکاری مردم را می‌طلبد. شبانه روزی کار درحال پیگیری است و اپراتورها کار خود را انجام می‌دهند.

زارع پور گفت: ما برای هر شهر یک اپراتور دوم اعلام کرده‌ایم و برنامه ریزی کرده‌ایم تا پایان سال این پروژه به پیشرفت ۴۰ درصدی یعنی هشت میلیون خانوار برسد. ‌ با این کار به مرور می‌توان سرعت‌های خوبی را برای مردم فراهم کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره هزینه پرداختی شهروندان برای دریافت این فناوری تشریح کرد: در شهرهای کوچک و بزرگ تصور می‌شود که هزینه‌های چند ده میلیونی برای دریافت این فناوری باید پرداخت شود اما مردم نمی‌دانند که می‌توانند با هزینه کم از آن برخوردار شوند، بنابراین فقط هزینه مودم از مردم دریافت می‌شود که آن هم می‌توان به صورت امانی داده شود. در زمینه هزینه فیبرکشی هم دولت اقدامات خوبی انجام داده و بخشی از آن توسط دولت ارائه می‌شود./

https://kasbnews.com/7902
Search