نیروی کار

اعزام نیروی کار به خارج ساماندهی می شود

در قرن بیست و یکم یکی از مباحث و فرصت هایی که دولت ها می توانند برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کنند، امکان اشتغال در خارج از کشور و حضور در بازارهای کار دیگر کشورها است.

کاهش نرخ بیکاری، ایجاد تنوع در درآمد کشور و به ویژه کاهش وابستگی منابع ارزی به نفت، انتقال تجربیات فنی و مهندسی، حفظ شأن و هویت نیروی کار، سازماندهی و استفاده از نیروی متخصص به جای فرار مغزها و بهبود وضعیت اعتماد به نیروی کار ایرانی در کشورهای دیگراز مزیت های اعزام نیروی کار به خارج از کشور است.

همچنین برنامه ریزی و اعزام نیروی کار و متخصص به خارج از کشور می تواند تا حدودی در کاهش فرار مغزها نیز موثر باشد. بر این اساس افراد متخصص و تحصیلکرده ای که امکان فعالیت در داخل کشور برای آنها مهیا نیست می توانند با نظارت قانونی و کنترل شده به خارج از کشور اعزام شوند و در موارد نیاز به کشور بازگردند، در صورتی که در پدیده فرار مغزها برگشتی در کار نخواهد بود و این موضوع می تواند یک آسیب جدی به کشور وارد آورد.

اعزام نیروی کار به خارج از کشور در چارچوبی جدید

محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار از مذاکره با قطر و دو کشور دیگر برای اعزام نیروی کاربه خارج از کشور خبر داد. به دلیل مشکلات پیش آمده در گذشته و گاهی خروج نخبگان از کشور قرار است این موضوع ساماندهی شده باشد. یکی از برنامه هایی که وزارت کار در برنامه های اشتغالی خود را دارد موضوع ساماندهی اعزام نیروی کار است.

معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: کشورهای زیادی در دولت سیزدهم درخواست اعزام نیروی کار از ایران راداشتند. در دیدار اخیر وزیرکار با وزیرکار قطر این موضوع مطرح شد,پیشنهاداتی را آماده کرده ایم؛ همچنین با یکی دو کشور دیگر نیز صحبت کرده ایم. اگر شأن و منزلت نیروی کار ایرانی در نظر گرفته شود, حتماً‌زیرساخت های لازم را فراهم خواهیم کرد./

https://kasbnews.com/7231
Search