اشتغال تعاونی

حمایت از اشتغال تعاونی ها در مناطق روستایی

جعفرامیرآبادی زاده، مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای تفاهم نامه فی مابین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون خبر داد.

تفاهم نامه سه جانبه خط اعتباری ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال با هدف توانمند سازی شرکت های تعاونی در جهت حمایت از توسعه و کسب و کار اشتغالزایی شرکت های تعاونی در مناطق روستایی و عشایری به منظور محرومیت زدایی منعقد گردید.

مدیر کل دفتر توسعه سرمایه گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور افزایش اختیارات مدیران استانی و تمرکززدایی و توزیع عادلانه اعتبارات براساس شاخص و معیارهایی همچون؛ نرخ بیکاری، جمعیت ،تعداد تعاونی های در دست اجرا تعاونی های هدف ،با اعضاء ،اشتغال و…..در قالب برش استانی ، اعتبارات تخصیص می گردد.

وی در خصوص ثبت درخواست متقاضیان ازطریق دسترسی پنجره واحد حمایت ها و مشوق ها در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور گفت: در راستای شفاف سازی و دولت الکترونیک، دسترسی پنجره واحد حمایت ها ومشوق ها درسامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور به نشانی https://taavoni.mcls.gov.ir طراحی شده که شرکت های تعاونی واجد شرایط می توانند درخواست خود را ثبت و فرآیند درخواست تسهیلات نیز پیگیری نمایند./

https://kasbnews.com/7227