شرکت ایران یاسا

علی عشاقی سرپرست شرکت ایران یاسا شد

نعمت الله ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی در راستای اجرای گام دوم انقلاب اسلامی علی عشاقی را به عنوان سرپرست شرکت ایران یاسا منصوب کرد.

عشاقی پیشتر سرپرست حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مشاور اجرایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، مدیر کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران وزارت راه و شهرسازی، معاون منابع انسانی شرکت ایران ایر و و رئیس هیئت مدیره هواپیمایی آسمان بوده است.

شرکن ایران یاسا تواید کننده تایر و رابر می باشد که پنج سال صادر کننده نمونه و دو سال صادر کننده ممتاز بوده است. این شرکت علی رغم تحریم های ظالمانه محصولات خود را به کشورهای ترکیه، نیجریه، آذربایجان، ارمنستان، پاکستان ، افغانستان، ترکمنستان،گرجستان، عراق، سوریه، روسیه و لبنان صادر می کند./

https://kasbnews.com/7238