تیک‌تاک

تیک‌تاک نتوانست از قوانین اتحادیه اروپا فرار کند

تلاش تیک‌تاک برای متوقف کردن اتحادیه اروپا از تعیین این پلتفرم به عنوان دربان فناوری توسط دادگاه رد شد. دربان های فناوری شرکت های بزرگ با پلتفرم های قدرتمندی هستند که باید از قوانین ضد انحصار سختگیرانه بازارهای دیجیتال پیروی کنند. بلومبرگ گزارش داد که دادگاه عمومی اتحادیه اروپا درخواست بایت‌دنس، مالک تیک‎تاک، را برای یک اقدام موقت که عملاً برای تیک‌تاک زمان بیشتری جهت اجرای مقررات می‌خرد، رد کرده و گفته که این شرکت در نشان دادن فوریت‌های لازم شکست خورده است.

بایت دنس در ماه دسامبر(آذر-دس) درخواست کرد تا قبل از تصمیم اتحادیه اروپا در مورد نتیجه تجدید نظر، مجبور نباشد مقررات را رعایت کند. اما اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرده است، به این معنی که تیک‌تاک باید حداقل به طور موقت از قانون بازارهای دیجیتال که در ماه مارس(اسفند-فروردین) اجرایی می‌شوند، پیروی کند، حتی اگر اتحادیه اروپا بعداً تصمیم بگیرد که درخواست تجدیدنظر را تأیید کند.

وضعیت تیک‌تاک به عنوان دربان به این معنی است که این پلتفرم به سایر شرکت های فناوری بزرگ مانند اپل، متا، آمازون و گوگل می پیوندد تا برخی تغییرات را برای کاربران اتحادیه اروپا درنظر بگیرد از جمله اجازه دادن به مشاغل شخص ثالث برای استفاده از خدمات آنها و نیاز به رضایت کاربران برای تبلیغات شخصی سازی شده. عدم رعایت قوانین این اتحادیه میلیون‌ها یورو جریمه برای تیک‌تاک و سایر شرکت‌های دربان به همراه دارد. تیک‌تاک سال گذشته، در پاسخ به قانون جدید خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا یک سری تغییرات را مستقیماً برای کاربران این اتحادیه ایجاد کرد، از جمله اینکه دیگر تبلیغات شخصی‌سازی‌شده را بر اساس فعالیت‌های کاربران زیر سن قانونی به آنها ارائه نمی‌دهد./

https://kasbnews.com/9785
Search