متا

متا توصیه محتوای سیاسی را متوقف خواهند کرد

متا در پست وبلاگی، اعلام کرد که نمایش محتوای سیاسی در سراسر اینستاگرام و تردز را متوقف می کند، مگر اینکه کاربران صراحتاً تصمیم بگیرند که آنها برایشان نمایش داده شود. متا اعلام کرد محتوای سیاسی افرادی را که دنبال نمی‌کنید را از نمایش در فیدهای توصیه‌شده محدود می‌کند. آدام موسری، مدیر اینستاگرام، با اعلام اینکه این تغییرات طی چند هفته آینده اعمال خواهد شد، گفت: «هدف ما حفظ توانایی کاربران برای انتخاب تعامل با محتوای سیاسی است. همچنین انتظار می‌رود فیس‌بوک هم این کنترل‌های جدید را اجرا کند.»

کاربرانی که می‌خواهند محتواهای مربوط به مسائل سیاسی و انتخابات را ببینند این محدودیت را در تنظیمات حساب خود خاموش کنند. این تغییرات در صورت فعال بودن برای حساب‌های عمومی اعمال می‌شود و باعث ایجاد محدودیت در مکان‌ها توصیه محتوا مانند صفحه اکسپلور، ریلزها و کاربران پیشنهادی می شوند. متا می‌گوید برای سازندگان محتوایی که حساب آنها واجد شرایط توصیه مطالب سیاسی نباشد، هیچ یک از این محتواها توصیه نمی‌شود./

https://kasbnews.com/9781
Search