روستای نوفن

توسعه اشتغال فناور در روستاها با طرح “روستای نوفن”

مهاجرت بخشی از جوانان به شهرها برای تحصیل و یافتن شغل مسئله ای است که طی سال های اخیر مسئولان را بر آن داشت تا برای ایجاد اشتغال در روستاها فکری کنند. طرح های اشتغالزایی روستایی طی سال های اخیر رونق گرفته است. اجرای طرح روستای نوفن از ورود دانش و فناوری به اقتصاد روستا و تولیدات کشاورزی حمایت ویژه تسهیلاتی می‌کند و در نهایت نه تنها موجب افزایش بهره‌وری محصولات و امنیت غذایی کشور می‌شود بلکه در مهاجرت معکوس به روستاها نیز نقش مهمی دارد.

ورود فناوری‌های نو و انجام خلاقانه و دانش‌بنیان مشاغل روستایی می‌تواند ضمن تولید متراکم و با بهره‌وری بالاتر، ارزش‌افزوده بالاتری تولید کند؛ طرح روستای نوفن که از ابتکارات دولت سیزدهم به شمار می‌رود و از سال ۱۴۰۱ تحقق این نیاز حیاتی را در کسب و کارهای روستایی دنبال می‌کند، به گفته مدیر توسعه زیست‌بوم کسب و کارهای صندوق کارآفرینی امید تاکنون در نیمی از استان‌های کشور به مرحله اجرا رسیده است.

محمدصادق حسنی، مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید با اشاره به طرح روستای نوفن گفت: این طرح با هدف انتقال فناوری به کسب و کارهای روستایی است. در استان ها کارگروه امور دانش بنیان و رفع موانع کسب و کارهای روستایی برای بررسی و رفع مسائل و چالش های موجود ایجاد می شود. در این کارگاه ها ظرفیت های کسب و کار روستایی استان بررسی می شود و راه های توسعه آن و چشم انداز آینده استان را ترسیم و در نهایت، صندوق کارآفرینی امید، با تامین مالی به توسعه کسب و کار روستایی کمک خواهد کرد.

حسنی با بیان اینکه این صندوق تنها ۱۶ صدم درصد از کل اعتبارات کشور را در اختیار دارد، اما توانسته ۱۹ درصد از سبد اشتغال‌های خرد و کوچک را پوشش دهد بیان کرد: همچنین در اعتبارات تبصره ۱۸ نیز شبکه بانکی کشور مکلف شده است که تسهیلات را در حوزه‌های مختلف برای ایجاد کسب و کار‌های خرد و کوچک روستایی اختصاص دهد. بر اساس تبصره ۱۸قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

مدیر توسعه زیست بوم کسب و کار صندوق کارآفرینی امید، سوق فناوری به سمت روستا‌ها را از رویکرد‌های این صندوق دانست و گفت: توسعه کسب و کار‌های روستایی با فناوری نوین در اولویت صندوق کارآفرینی امید است که در این خصوص به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌شود. در راستای افزایش بهره وری در روستا‌ها تلاش می‌کنیم تا شرکت‌های دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی به اجرای طرح‌ها کمک کنند تا پیوست طرح‌ها همراه با دانش و فناوری باشد که تحول‌آفرین خواهد بود./

https://kasbnews.com/8980
Search