طبقه‌بندی مشاغل

برقراری عدالت مزدی با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

مطابق ماده ۴۸ و ۴۹قانون کار که آیین نامه و دستورالعمل هایی را برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصویب کرده است, اجرای این طرح می تواند به عدالت مزدی کمک کند. بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

شهریور ماه سال جاری بود که رعیتی فرد با تاکید بر الزام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر اعلام کرد که ۵۹۰۰کارگاه هنوز این طرح را رعایت نکرده‌اند؛ این در حالیست که طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند و مزد و مزایایشان باید در چارجوب این قانون پرداخت شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در ۲۴منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر نیز احکام مدیران کار و خدمات اشتغال صادر شده است، گفت: سعی داریم در آینده با گردهمایی مناطق آزاد، اختلافات مربوط به حوزه کار را برطرف ساخته و مشکلات این حوزه را مرتفع سازیم. وی با بیان اینکه اعتصابات و تشکیل پرونده ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما در سال گذشته ۱۴٪ کاهش یافته است، گفت: برای ایجاد عدالت فردی، به دنبال برچیدن انحصار و رانت‌ هستیم و برای این مهم، با همکاری سازمان سنجش، برگزاری آزمون‌های مختلف را پیشنهاد داده‌ایم.

رعیتی‌فرد بیان کرد: در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به دنبال رسیدن به عدالت فردی هستیم، به‌گونه‌ای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدینوسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه گستره پوشش این وزارتخانه بالغ بر ۵۵میلیون نفر است، یادآور شد: تا پایان دولت سیزدهم، بالغ بر ۱۵هزار نفر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهند شد./

https://kasbnews.com/8976