مجوز الکترونیک

اولین مجوز الکترونیک تبدیل شده کاغذی صادر شد

بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، با صدور شناسه یکتا، هیچ ماموری نیز اجازه مطالبه مجوز کاغذی از فعالان اقتصادی ندارد و حالا همه دستگاه‌ها ملزم به اتصال سامانه استعلام مجوز به درگاه ملی مجوز‌ها هستند.

وزارت نیرو زودتر از همه دستگاه‌ها سامانه استعلام مجوز خود را به درگاه ملی مجوز‌ها متصل کرده است و کسانی که مجوز قدیمی و کاغذی وزارت نیرو را دارند می‌توانند به درگاه ملی مجوز‌ها مراجعه و ثبت درخواست شناسه یکتا کنند تا سرویس‌های حکومتی آن‌ها برقرار بماند.

اولین مجوز الکترونیک تبدیل شده‌ کاغذی برای صاحب یک نیروگاه در ساری صادر شد و تاکنون وزارت نیرو و ورزش‌ و بخشهایی از جهادکشاورزی، بهداشت، نفت و راه، امکان تبدیل مجوزهای کاغذی به QRcode را فراهم کرده‌اند تا پایان ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی باید الکترونیک (دارای QRcode) شوند./

https://kasbnews.com/8933