بانک صادرات ایران

وام ۳۰۰ میلیونی کسب و کارها با طرح سنا بانک صادرات ایران

اشخاص حقوقی و حقیقی صاحب کسب و کار می‌توانند در قالب طرح سنا و با ۲ تا۱۰ ماه سپرده‌گذاری، تا سقف ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند. صاحبان کسب و کار می‌توانند با طرح سنا بانک صادرات ایران، حداکثر ۲۰۰درصد میانگین معدل موجودی خود را با نرخ ۱۵ تا ۲۳ درصد تسهیلات بگیرند. حداقل مبلغ تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰ میلیارد ریال، با دوره بازپرداخت ۳ تا ۱۸ ماه در نظر گرفته شده است. حداقل میانگین سپرده برای بهره‌مندی از تسهیلات در قالب طرح سنا ۱۰۰ میلیون ریال است.

تسهیلات طرح سنا ویژه مشتریان عادی

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ۲ ماه سپرده‌گذاری تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ‌های ترجیحی از این بانک تسهیلات دریافت کنند. بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمات متنوع و مناسب و پاسخگویی به نیازهای تسهیلات خرد، طرح تسهیلاتی سنا را معرفی کرد که بر مبنای آن اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حساب سپرده کوتاه‌مدت در این بانک می‌توانند با سپرده‌گذاری از ۲ تا۱۰ ماه به میزان حداکثر ۱۰۰ درصد معدل موجودی، حداکثر تا سه میلیارد ریال با نرخ سود ۱۵ تا ۲۳ درصد در قالب این طرح تسهیلات بگیرند.

حداقل تسهیلات در قالب این طرح ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر سه میلیارد ریال با دوره بازپرداخت ۱۸ تا ۶۰ ماهه در نظر گرفته شده است. اشخاص حقوقی برای دریافت تسهیلات پرسنل خود نیز می‌تواند از ظرفیت طرح سنا استفاده کنند./

https://kasbnews.com/8928