کسب‌وکار اردبیل

شناسایی قوانین مخل کسب‌ و کار اردبیل و رفع آن‌ها

یاسر عبداللهی عابد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور دادستان مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: ۶۲ قانون و مقررات مخل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در استان اردبیل شناسایی شده که رفع ۳۳ مورد از آن‌ها در حال انجام است و ۲۰ قانون و مقررات مخل هم برای رفع به هیأت مقررات‌زدایی کشور ارسال شده و ۹ مورد هم در حال تکمیل کاربرگ برای ارسال به هیأت‌ مذکور است.

وی با اشاره به تدوین اطلس سرمایه‌گذاری استان اردبیل، افزود: ۱۱ دستگاه اجرایی استان به بارگذاری لایه‌های سرمایه‌گذاری حوزه خود در اطلس سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: با توجه به نقش موثر اطلس سرمایه‌گذاری استان اردبیل در آینده برای جذب سرمایه‌گذار و شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اقدام سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در این خصوص مورد تأکید است./

https://kasbnews.com/8279