بازار کار

رونمایی از سامانه جامع بازار کار تا ۲ ماه آینده

ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی دیگر از بندهای سیاست های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری بود که در سال ۹۰ابلاغ شد. می توان گفت طی مدت ۱۲سالی که از ابلاغ این سیاست ها می گذرد هنوز هم نظام جامع اطلاعاتی دقیق از بازار کار وجود ندارد و اخیراٌ‌معاون اشتغال وزارت کار خبر از رونمایی سامانه نظام جامع اطلاع‌رسانی بازارکاردر شهریور ماه داده بود. کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند,‌اینکه تمام مشاغل دارای شناسنامه شغلی و اطلاعات جمع آوری شده باشند می تواند برای سیاست گذاری بهتر و دقیق تر در مسیر اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشد.

اما محمود کریمی بیرانوند,‌معاون اشتغال وزارت کار در آخرین اظهارات خود درباره نظام جامعع بازار کار گفت:سیاست های ابلاغی رهبری درسال۱۳۹۰ راه اندازی نظام جمع بازار کار بوده است و تأکیدات زیادی بر آن شده است. در قانون مبارزه بر پولشویی آیین نامه اجرایی آن مواد ۲۶ و ۲۷ آن تسریع شده است. وزارت کار با بانک مرکزی باید این سامانه را راه اندازی کنند، در سند تحول دولت سیزدهم از تکالیف دولت سیزدهم است. نزدیک به ۱۰سال بود که متوقف شده است و اقدامات شاخصی برای آن رخ نداده بود. در حالت کلی پایگاه اطلاعات بسیاری پیچیده است، باید تمام اطلاعات ثبتی در بازار کار اعم از اطلاعات ۷۴ دستگاه اجرایی جمع آوری شود. اخذ اطلاعات در مرحله ۷۰درصد است. اقدامات در حال انجام است. بعد از ۱۲سال ایجاد سامانه نظام جامع بازار کار روی ۷۰درصد رشد است.

کریمی بیرانوند هدف از راه اندازی سامانه جامع بازارکار را ثبتی مبنا کردن تمام بازار کار دانست گفت: پس از راه اندازی سامانه جامع بازارتمام مردم با داشتن کد ملی دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهد بود. این فقط در کشورهای پیشرفته دارند. شناسایی بیکاران با الگوریتم های دقیق قابل انجام است. دریکی دو ماه آینده سامانه جامع بازار کار رونمایی می شود. روزانه روی پیشرفته فنی و اطلاعاتی آن کار می کنیم. درحال تطبیق اطلاعات سامانه هستیم./

https://kasbnews.com/8276