فعالیت‌های ساختمان

استمرار وضعیت رونق فعالیت‌های ساختمان در فصل تابستان

اتاق تعاون ایران شامخ فعالیت‌های ساختمانی را منتشر کرد: با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۹۱ شرکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیتهای ساخت و ساز تخصصی ساختمان، کاهش قابل توجه مولفه‌های ” قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز” و ”قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده” متاثر از اعمال سیاست های تثبیتی نرخ ارز در سه ماه گذشته بود.

افزایش نسبی مولفه های ”میزان فعالیت های انجام شده”، ”میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی” و ”مصرف حامل‌های انرژی” عامل موثر در افزایش قابل توجه مولفهی ”سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرآیند کار” در این دوره است. اما همچنان قطعی دوره ای برق در شهرک های صنعتی یکی از بزرگترین موانع فعالیت در فصل تابستان به شمار میرود. مولفه ” انتظارات تولید در ماه آینده “ با ثبت رقم (۵۳.۳۰) علی رغم کاهش نسبی بیانگر پیش بینی فعالین اقتصادی مبنی بر استمرار وضعیت رونق فعالیت های ساختمانی در شهریور ماه است.

جهت دریافت نسخه الکترونیک طرح، ذینفعان و محققین محترم می توانند با مراجعه به پورتال تخصصی اتاق تعاون ایران به نشانی www.icccoop.ir به نسخه الکترونیکی این گزارش دست یابند./

https://kasbnews.com/7981
Search