سایت باما

همدستی سایت باما با مونتاژکننده وانت بنجل چینی

به گزارش تحریریه سایت تخصصی “باما” که در زمینه فروش و کارشناسی خودرو فعالیت می کند، اقدامی بحث برانگیز درباره مدل “کی ام سی تی ۸″وانت بار مونتاژ شده به وسیله شرکت کرمان موتور انجام داده است که نیازمند اصلاح و توضیح به مردم می باشد و سایت باما باید از مردم عذرخواهی کند.

در ماههای اخیر که به دلیل ثبات نسبی در قیمت دلار آزاد از یک سو و آزاد شدن واردات خودرو ازسوی دیگر شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار بوده ایم، شرکت هایی که به صورت بی قاعده محصولات مونتاژی خود را گران کرده بودند شاهد پدیده ارزان بودن قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه هستند که به اعتبار آنها ضربه وارد کرده است. “کی ام سی تی ۸” وانت مونتاژی در شرکت کرمان موتور یکی از نخستین و یا نخستین خودرویی بود که به این سرنوشت دچار شد، زیرا قیمت کارخانه آن بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و قیمت بازار آن در یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم خریدار ندارد.

ارتباط این موضوعات به سایت باما چیست و چرا باید این سایت تخصصی خودرویی از مردم عذرخواهی کند؟ سایت باما در بخش آگهی های فروش قیمت مدل ها را در سال ۱۴۰۱، سال ۱۴۰۲ و همچنین قیمت کارخانه درج می کند که باعث می شود خریدار و یا مخاطب به درک معقولی نسبت به وضعیت بازار دست یابد، اما ظاهرا مدل پرحاشیه “کی ام سی تی ۸” از این قاعده استثنا شده و در نوعی هماهنگی بین شرکت کرمان موتور و سایت باما، قیمت کارخانه نمایش داده نمی شود تا شرکت کرمان موتور کمتر احساس سرشکستگی کند.

لازم به ذکر است که سطح رضایتمندی از وانت بار جک یا همان “کی ام سی تی ۸” پایین بوده و به همین دلیل مشتریان اندکی دارد و باعث شده است اختلاف قیمت بازار و کارخانه به حدود ۳۰۰ میلیون تومان برسد. اکثر بنجل های چینی مونتاژ شده در ایران که به جز تعداد اندکی؛ مابقی مدل های کم کیفیتی هستند که با قیمت های بالا عرضه می شوند و نتوانسته اند رضایت مردم را جلب کنند و به طور منطقی همه این مدل ها باید در قیمت های پایینتر از یک میلیارد تومان عرضه شوند./

https://kasbnews.com/7975