دفاتر کاریابی

هدف‌گذاری اعزام ۱۰ هزار کارگر به خارج از طریق دفاتر کاریابی خارجی

امید ملک, مدیر کل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره آخرین آمار از اقدامات و برنامه های دولت در اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات متعددی را در سنوات گذشته برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشورهایی همچون استرالیا و کره جنوبی با عقد تفاهم نامه با این کشورها به انجام رسانده بود، لیکن طی چند سال گذشته علی رغم اقدامات انجام شده، هیچگونه تفاهم نامه و برنامه عملیاتی خاصی برای اعزام نیروی کار از طریق بخش دولتی به انجام نرسیده و اعزام نیروی کار تنها از طریق دفاترکاریابی خارجی دارای مجوز از این وزارتخانه صورت می پذیرفت.

مدیر کل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره ملاک اعزام نیروی کار به خارج از کشور توضیح داد: پیش زمینه اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور، در وهله نخست حفظ کرامت نیروی کار ایرانی با هدف تجربه اندوزی،ارزآوری و انتقال دانش می باشد در همین راستا آشنایی با زبان ، داشتن مهارت ، توانایی و استانداردهای لازم بر اساس نیاز کشورهای متقاضی و نیرو پذیر، دانش زبانی، مدرک زبان معتبر و سایر مدارک مورد نیازمی باشد. وی با اشاره به اینکه اعزام نیروی کار به گونه ای انجام می شود که بحث فرار مغزها صورت نگیرد گفت: بحث مهاجرت به قصد اقامت دایم و فرار مغزها با مقوله اعزام نیروی کار مازادی که در داخل کشور موقتا بیکار است، متفاوت است و ارتباطی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد.

مدیر کل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار افزود: همچنین با اعزام نیروی کار به خارج از کشور می‌توان زمینه‌هایی را فراهم آورد که دانش‌ و فناوری در زمینه‌های مختلف از طریق نخبگان به سهولت در میان مرزها و کشورها در تحرک باشد و از افزایش بهره وری آنها در شبکه جهانی دانش، جامعه ملی نیز نصیب خود را ببرد. در نهایت این وزارتخانه با سیاست گذاری در زمینه اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و ساماندهی نیروی کار مازاد خود، به دنبال تخفیف نرخ بیکاری، کسب درآمد ارزی و انتقال دانش و فناوری به داخل کشور است.

وی در بیان هدفگذاری برای اعزام چه تعداد نیروی کار به خارج از کشور اظهار داشت: هدف گذاری اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال جاری، اعزام تعداد ۱۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشورهای نیروپذیر می باشد. با عنایت به اینکه فرآیند اعزام پیچیده، زمانبر وطولانی هست واین امر مستلزم این است که هماهنگی لازم مابین دستگاههای مرتبط با اعزام نیروی کار از قبیل امور بین الملل وزارت متبوع ،وزارت امور خارجه،سازمان توسعه وتجارت و…در خصوص ظرفیت سنجی بازار کارهای کار هدف در خارج از کشور و شناسای و کسب فرصت های شغلی کشورهای نیرو پذیر ایجاد شود./

https://kasbnews.com/7794