کارگران

قراردادهای موقت قدرت چانه‌زنی را از کارگران می‌گیرد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه کارگران خودشان چانه‌زنی برای افزایش دستمزد داشته باشند گفت: کاهش قدرت خرید کارگران بسیار زیاد است و فاصله زیادی بین دستمزدی که دریافت می‌کنند و هزینه‌هایی که در سبد معیشت برای آنها وجود دارد دیده می‌شود. انتظار می‌رفت دولت با کنترل تورم شرایط را برای کارگران قابل‌تحمل‌تر کند. وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود که در صورت عدم کنترل تورم دستمزد اصلاح شود گفت: متأسفانه کنترل تورم در حد کلام باقی مانده است. قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه‌های مردم دارند، روز به روز در حال افزایش است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود، زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند، آقای وزیر به امنیت شغلی و قراردادهای کوتاه‌مدت کارگران واقف است؟

گلپوربا تصریح به اینکه کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید می‌زند چراکه کارگران به‌عنوان مهم‌ترین جامعۀ هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند ادامه داد: متأسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاستهایی که تا امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از عدم سه‌جانبه‌گرایی دولت در دعوت برای جلسات شورای‌عالی اشتغال گفت: خواستار حضور در جلسه شورا هستیم، چرا که تصمیم‌سازی برای اشتغال نیروی کار در این محل است. دولت با اطلاعاتی که از کارگران دارد،از دهک‌بندی‌های زندگی کارگران مطلع است، بنابراین منتظر هستیم تا ببینیم چه اقدامی برای این قشر صورت می‌گیرد. به‌عنوان نماینده کارگر نسبت به وضعیت کوچک‌شدن سفره کارگران هشدار می‌دهیم./

https://kasbnews.com/7791