شرکت ها

تقویت آگاهی سهامداران با الزام شرکت‌ها به انتشار گزارش تفسیری

نیما میرزایی اقدام سازمان بورس درخصوص الزام شرکت‌ها برای انتشار گزارش تفسیری مدیریت را مثبت خواند و اعلام کرد: انتشار این نوع گزارش‌ها یکی از نیازهای ضروری بازار سرمایه برای سهامداران خرد است که از دانش کافی برای ارزیابی و نیز خرید سهام برخوردار نیستند. سهامداران خرد از اطلاعات کمتری برای بررسی و ارزیابی ارزش واقعی سهام مختلف بازار برخوردارند اما گزارش تفسیری مدیریت می‌تواند کمک شایان و معتبری به این دسته سهامداران برای انتخاب سهام ارزنده در بازار باشد.

میرزایی اظهار داشت: تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان بورس در خصوص گزارش تفسیری مدیریت، می‌تواند نویدبخش آن باشد که این گزارش‌ها در آینده با جدیت و دقت بالا در اختیار عموم سهامداران قرار بگیرد. انتشار این گزارشات برای مدتی در بازار متوقف شده بود اما اکنون مقرر شده تا در آینده گزارش تفسیری مدیریت شرکت‌ها به صورت الزام‌آور توسط ناشران منتشر شود.

با توجه به وجود متغیرهای متعدد در بازار مانند نرخ دلار، نرخ خوراک، و تاثیرپذیری بالای سهام شرکت‌ها از این‌متغیرها و نیز سودسازی شرکت‌های مختلف بر مبنای این متغیرها؛ تحلیل‌های ارایه شده در گزارشات تفسیری مدیریت می‌تواند این ذهنیت را به سهامداران بدهد تا به صورت سناریو محور تحلیل آینده سهام را در اختیار داشته باشند.

انتشار این گزارشات توسط ناشرین که بهترین مرجع تولید داده در خصوص شرکت هستند، می‌تواند راهگشایی برای سهامداران باشد تا با دید بهتر نسبت به سهامداری، انتخاب سهام و تداوم حضور در بازار سرمایه تصمیم بگیرند و از نتایج سهامداری خود در بازار سهام به صورت بلندمدت استفاده کنند.

میرزایی تاکید کرد: بسیاری از سهامداران بزرگ حقیقی و حقوقی بازار سرمایه جزو افرادی بودند که به خوبی برای سهامداری در بازار آموزش دیده بودند و در بلندمدت به واسطه تحلیل داده‌ها، قادر به کسب منافع قابل توجه بودند. با توجه به تصمیم مثبت اتخاذ شده از سوی سازمان بورس، سهامداران خرد در بازار می‌توانند ضمن استفاده از این داده‌ها، سود معقولی را از بازار سهام به شرط مطالعه دقیق و صبوری کسب کنند./

https://kasbnews.com/7634