مجوزهای کسب‌ و کار

برترین دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌ و کار کدامند؟

بر اساس گزارش جامع عملکرد دستگاه‌ها در بررسی درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار از تاریخ ۱ مرداد سال گذشته تا ۳۰ تیرماه امسال، یک میلیون و ۷۷ هزار و ۳۳ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که از این تعداد ۴۸۱ هزار و ۴۴۱ نفر موفق به دریافت مجوز کسب و کار خود به صورت کاملا الکترونیکی و بدون نیاز به حضور شدند.

از این تعداد ۴۳۲ و ۸۲۹ هزار درخواست مجوز از سوی دستگاه‌ها بررسی و رد شده و ۱۵۵ هزار و ۵۹۶ درخواست در مرحله صدور قرار دارند و البته ۱۱۲ هزار و ۶۵ درخواست با تاخیر در بررسی مواجه بوده است. شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌ها در مجموع در این بازه زمانی ۸۹.۶ درصد بوده و درصد اتصال مجوزهای دستگاه‌ها به درگاه نیز با مجموعا ۴۵۱۷ مجوز، ۹۵.۴درصد بوده است.

برترین دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه ملی مجوزهای کشور

برترین دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌وکار از درگاه ملی مجوزهای کشور در این بازه زمانی صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان انرژی اتمی، سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو، وزارت تعاون (مشاغل خانگی) و سازمان محیط زیست بوده و شاخص پاسخگویی به موقع آنها ۱۰۰ درصد بوده است.

همچنین قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری‌های کلانشهرها، کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، جامعه مشاوران مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی، هیچ مجوزی از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نکرده‌اند و وزارت علوم نیز با وجود یک هزار و ۱۲۱ درخواست مجوز، تنها ۴ مجوز صادر کرده و ۹۱۲ درخواست نیز رد شده‌اند. بر اساس این گزارش سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان برنامه و بودجه به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند./

https://kasbnews.com/7631
Search