فضای مجازی

همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی برگزار می‌شود

«احسان کیانخواه» رییس مرکز مطالعات فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: همایش تنظیم‌گری فضای مجازی به منظور تبیین چارچوب های نظری تنظیم‌گری مطلوب؛ گفتمان‌سازی و ترویج تنظیم‌گری؛ تبیین مسایل تنظیم‌گری و ارائه ‌راهکارهای تنظیم‌گری فضای مجازی کشور در چند محور برگزار خواهد شد. یکی از این محورهای «مبانی و اصول تنظیم‌گری فضای مجازی» است که زیرمحورهای آن الف- فلسفه، دکترین و نظریه‌سیاستی تنظیم‌گری مطلوب فضای مجازی به مفاهیم، چارچوب‌ها و الگوهای تنظیم‌گری فضای مجازی ج- سیر تحول و تطور تنظیم‌گری فضای مجازی در سایر کشورها و نقد آن ‌است.

محور بعدی مسائل و چالش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی کشور با زیرمحورهای الف- مسائل و چالش‌های ناظر بر ساختار تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌، ب- مسائل و چالش‌های ناظر بر فرایندها و نقش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌، ج- مسائل و چالش‌های ناظر بر حوزه‌های تنظیم‌گری فضای مجازی ایران‌ است.

همچنین راه‌کارها و راهبردهای تنظیم‌گری فضای مجازی‌ از دیگر محورهای این بخش است که الف-راهکارها و راهبردهای حل مسائل ساختاری، فرایندی تنظیم‌گری فضای مجازی‌ ب-راهکارها و راهبردهای حوزه‌های تنظیم‌گری فناوری نوظهور و هم‌گرا فضای مجازی‌ ج- راهکارها و راهبردهای اجتماعی‌سازی، مردمی‌سازی و همگراسازی تنظیم‌گری مطلوب‌ د- راهکارها و راهبردهای نهادینه‌سازی اخلاق‌مداری و ارزش‌مداری در تنظیم‌گری فضای مجازی از زیرمحورهای آن است.

رییس مرکز مطالعات فضای مجازی افزود: پژوهشگران می‌توانند چکیده‌ مقالات پزوهشی و ایده‌های تنظیم‌گری خود را تا پایان مرداد ماه جاری به آدرس CyberRegulation@iict.ac.ir ارسال کنند. کیانخواه یادآور شد: همچنین علاقه‌مندان به حضور در این همایش می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه همایش به آدرس http://cyreg.ir مراجعه یا با شماره تماس ۸۸۷۳۴۸۶۳ – ۰۲۱ و ۰۹۳۹۱۳۰۱۷۱۰ تماس بگیرند./

https://kasbnews.com/7580
Search