محیط کسب و کار

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون

مهدی مسکنی, معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۹۲هزار فرصت شغلی جدید در بخش تعاون طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۵ درصد تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ قانون بودجه به تعاونی‌ها اختصاص خواهد یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی نیز گفت: در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد حدود ۶ تا ۷ درصد برآورد می‌شود در صورتی که طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد افزایش یابد. اما پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در زمستان ۱۴۰۱ حاکی از نامناسب تر شدن محیط کسب و کار در سه ماهه پایانی سال می باشد.

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار بخش تعاون ایران در زمستان ۱۴۰۱ رقم شاخص ملی بخش تعاون، ۶.۱(نمره بدترین ارزیابی۱۰ است) با افزایش نسبی در مقایسه با فصل گذشته (رقم شاخص “پایش زمستان ۱۴۰۱ حدود ۵.۷۱ می باشد)، حاکی از نامناسب ترشدن محیط کسب و کار در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱می باشد(عدد شاخص بالای ۵ است).

براساس این گزارش، این شاخص با پشت سر گذاشتن دو دوره سیر نزولی، برای نخستین بار در ۱۴ دوره اخیر از نمره ۶ فراتر رفت. طبق نظر فعالان اقتصادی بخش تعاون، اصلاح وضعیت فعلی محیط کسب و کار بدون اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب و کار، ایجاد ثبات اقتصادی و اجرای موثر طرح های حمایتی پیشبینی شده در راستای حمایت از اقتصاد تعاون، اجرایی نخواهد بود.

بررسی های آماری نشان داد نامناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان ۱۴۰۱ شامل غیرقابل پیش ‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار بوده است.

همچنین مناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار بخش تعاون نیز شامل نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، محدودیت دسترسی به آب و محدودیت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) بوده است. برآورد فصلی شاخص استانی محیط کسب و کار بخش تعاون نشان می دهد استان های آذربایجان غربی، مرکزی و مازندران به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان های کرمانشاه، خراسان رضوی و کرمان به ترتیب بدترین محیط کسب و کار بوده اند.

برآورد فصلی شاخص ملی محیط کسب و کار بخش تعاون در بخش های عمده اقتصادی به ترتیب خدمات : بهترین محیط کسب و کار و کشاورزی : بدترین محیط کسب و کار بوده اند. آمارها نشان داد؛ بر اساس رشته فعالیت ها فعالیتهای ” فعالیت های مالی و بیمه” بهترین محیط کسب و کار همچنین فعالیت های” تامین جا و غذا”، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص دادند./

https://kasbnews.com/7577
Search