اخبار کسب و کار

مربیان عراقی آموزش های مهارتی را در ایران فرا می گیرند

“جاسم صابر احمد الاسدی” در حاشیه بازدید از کارگاه های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مستقر در کرج ، افزود: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ امکانات و تجهیزات آموزش مهارتی دارای ظرفیت های فراوان است. تفاهم نامه ای طی سال های اخیر با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایران در زمینه آموزش نیروی کار منعقد کردیم که اکنون آماده اجرایی شدن این تفاهمنامه هستیم.

وزیر کار عراق افزود: همچنین تفاهم نامه جدیدی در زمینه آموزش های مهارتی و استفاده از تجارب ایران در زمینه تامین نیازهای بازنشستگان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران منعقد خواهیم کرد. وی هدف از سفر خود به ایران را تبادل تجارب در زمینه آموزش نیروی کار اعلام کرد. مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای مستقر در کرج یکی از مراکز بین المللی در زمینه آموزش های مهارتی است./

https://kasbnews.com/7563
Search