توسعه صادرات

رویکرد دولت سیزدهم توسعه صادرات است

«علی مطیع جهانی» در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه آسانسور اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم توسعه صادرات به کشورهای مختلف جهان است، در همین رابطه مشوق‌ها و سیاست‌های صادراتی ارائه شده که برگزاری نمایشگاه‌ها با معرفی تولیدات با حضور هیات های تجاری به نفع صادرات است. کالاهای ایرانی از لحاظ کمی و کیفی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد که با رفع موانع و تسهیل صادراتی از صنعتگران حمایت می‌کنیم.

معاون اتاق تعاون با اشاره به حضور هیات‌های تجاری در نمایشگاه آسانسور، گفت: هیات‌های تجاری از کشورهای پاکستان، عراق، اقلیم کردستان، افغانستان و عمان از آخرین دستاوردها ی صنعت آسانسور و پله برقی بازدید کردند. در بخش دیگر این نمایشگاه نمایندگان کشورهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، ترکیه و امارات متحده عربی وارد گفتمان با تولیدکنندگان و صنعتگران برای توسعه صادرات شده‌اند.

نشستی با حضور هیات‌های تجاری خارجی از کشورهای پاکستان، عراق و ترکیه در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد که در آن ظرفیت‌های صادراتی و نیاز بازارهای خارجی مورد بررسی قرار گرفت. معاون اتاق تعاون اعلام کرد: اتاق تعاون در کنار تعاونگران نسبت به صادرات کالاها همچنین قطعات، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه و منطقه آمادگی کامل دارد./

https://kasbnews.com/7560