اخبار کسب و کار

تمرکز بر رشد و توسعه زیرساخت‌های کارآفرینی در منطقه ۱۲

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ از برگزاری جلسه کمیته پایش و ارزیابی کارآفرینان و متقاضیان کسب‌وکار با هدف تمرکز بر رشد و توسعه زیرساخت‌های کارآفرینی در این منطقه خبر داد. سیدامیرحسین ساداتی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال «افزایش تولید، کاهش تورم»، توجه به امر کارآفرینی را از مهم‌ترین سرفصل‌های این معاونت در منطقه ۱۲ دانست.

ساداتی افزود: تعیین تکلیف، تأیید فعالیت و حضور کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار در زیرساخت‌های تابعه حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ از جمله مواردی است که در این جلسات به آنها پرداخته می‌شود. وی برگزاری این جلسات را در بهبود فرایند کارآفرینی، بالابردن سطح توانمندسازی، حرفه‌آموزی و مهارت‌افزایی و در مجموع اشتغال‌زایی افراد و گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب مؤثر دانست و بیان کرد: رشد و توسعه زیرساخت‌های مربوط به حوزه کارآفرینی در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۲ نیز از موضوعاتی است که در دستور کار این جلسات قرار دارد.

جلسه کمیته پایش و ارزیابی کارآفرینان و متقاضیان کسب‌ و کار با حضور سیدامیرحسین ساداتی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه، نمایندگان حوزه توانمندسازی و کارآفرینی سازمان خدمات اجتماعی، نماینده امور حقوقی، مدیر مرکز خدمات اجتماعی، مدیران سراهای محلات ۱۳گانه، مدیران اجتماعی نواحی شش‌گانه و جمعی از کارآفرینان در منطقه ۱۲ شهرداری تهران برگزار شد. جلسات پایش و ارزیابی این دوره در قالب اجرای طرح شهید آرمان و به همت اداره آسیب‌های اجتماعی و اداره محلات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می‌شود./

https://kasbnews.com/7461
Search