کسب و کار

مجوز ۲۵ کسب و کار صادر نمی‌شود

درگاه ملی مجوزها اسامی ۲۵ کسب و کاری که با وجود اعلام اتصال آنها به این درگاه، هنوز از این طریق صادر نمی شود را افشا کرد. با وجود اتصال ۴۱۸۳ مجوز (۹۷درصد مجوزهای موجود) به درگاه ملی مجوزها، اما ۲۵ کسب‌وکار پر درخواست با وجود اعلام قبلی اتصال آن‌ها، مجوزشان صادر نمی‌شود و علاقه‌مندان ورود به این کسب‌وکارها متاسفانه نمی‌توانند برای شروع فعالیت مجوز قانونی دریافت کنند.

درگاه ملی مجوزهای کشور ضمن شرمندگی و پوزش عمیق از همه متقاضیان سرمایه‌گذاری و علاقه‌مندان این فعالیت‌های اقتصادی، قول می‌دهد در اسرع وقت دستگاه‌های بی مبالات و قانون شکن را مجبور به تمکین قانون و صدور مجوز طبق شرایط اعلام شده کند تا بیش از این نتوانند حق سرمایه‌گذاران را ضایع کنند.

https://kasbnews.com/7446
Search