اخبار کسب و کار

تعاونی‌ها در عرصه هوشمندسازی پیشرو باشند

خشایار باقرپور در نمایشگاه شهر هوشمند اظهار داشت: حرکت به سمت هوشمندسازی یکی از مهمترین نیازهای دنیای امروز است. جهت حرکت را باید انتخاب کنیم در حوزه تعاون نیاز به پوست اندازی داریم تا دوباره جایگاه و باور مردمی را پیدا کنیم. برگزاری نمایشگاه هوشمند، یک فرصت خوبی است تا تعاون از ساختار سنتی به سمت هوشمندسازی عبور کند.

هوشمندسازی تنها از طریق برگزاری نمایشگاه نهادینه نمی شود و نیاز به نمایشگاه دایمی در استان ها دارد تا از عرصه تکنولوژی ها عقب نمانند. ضمن اینکه در کشور ما هم در سامانه های حاکمیتی بحث هوشمندسازی و الکترونیکی در دولت اتفاق افتاده است این نمایشگاه فرصت خوبی است باید از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بهره برد. وی با تاکید بر اینکه شهر هوشمند نیاز به فرهنگ‌سازی در زیرساخت ها دارد گفت: اکنون تکنولوژی وارد شده ولی فرهنگ سازی همیشه با تاخیر روبرو است، هوشمندسازی جریان سریع است باید در این حوزه اقدامات لازم انجام دهیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران بیان داشت: باید استفاده از منابع را در هوشمندسازی کنترل کنیم ذخیره سازی انرژی امروزه بحث مهمی است که باید در سبک زندگی از هوشمندسازی بهره مند شویم. برای تعاونی ها فرصت خوب است تا جهش در حوزه هوشمندسازی پیش رو باشند./

https://kasbnews.com/7406
Search