سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

جذب ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد ۵ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد. در سال ۲۰۲۱ نیز میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد ۶ درصدی مواجه شده بود. از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی می کرد اما در دوره فعالیت دولت سیزدهم طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این روند معکوس شده و شاهد رشد دوباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده ایم.

ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار کاهش یافته بود. اما در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

رتبه ۷۹ ایران از نظر میزان جذب سرمایه خارجی در جهان

ایران در میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. آمریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارد دلاری در رتبه نخست، چین با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۴۱ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته اند. میزان جذب سرمایه گذاری خارجی آمریکا در این سال ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.

ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است.

ایران چهارمین کشور خاورمیانه از نظر جذب سرمایه خارجی

در منطقه خاورمیانه نیز وضعیت ایران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خوب است. ایران در میان ۱۰ کشور این منطقه از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۴ قرار گرفته است. میزان جذب سرمایه خارجی در سایر کشورهای منطقه عبارت است از: ایران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، اردن یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار، کویت ۷۵۸ میلیون دلار، لبنان ۴۵۸ میلیون دلار، فلسطین ۲۳۳ میلیون دلار، قطر ۷۶ میلیون دلار و عراق منفی ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار./

https://kasbnews.com/7402
Search