اخبار کسب و کار

بررسی طرح‌های اشتغالزا در هرمزگان به روز شد

استاندار هرمزگان گفت: بررسی تقاضاهای طرح‌های اشتغالزایی در کارگروه امور زیربنایی و تصویب آنها در شورای برنامه‌ریزی طی سال های گذشته با تاخیر انجام شده بود که اکنون این زمان به حداقل رسیده و می توان گفت این بررسی‌ها به روز شده است. مهدی دوستی پس از نشست شورای برنامه ریزی استان افزود: روند منظمی برای بررسی طرح‌ها پایه‌ریزی شده و طرح‌های متقاضیان بعد ازبررسی در کارگروه امور زیربنایی، بلافاصله در شورای برنامه‌ریزی مطرح و برای آنها تصمیم گیری می شود.

در روند جدید، طرح های باقیمانده از سال گذشته تعیین تکلیف شدند و متقاضیان سرمایه گذاری‌های جدید نیز در فاصله کوتاهی پس از تقاضا، در صورت کامل بودن مدارک و مستندات قانونی پاسخ خود را دریافت می کنند. وی همچنین از تصویب اصلاحات طرح جامع شهر جاسک خبر داد و اضافه کرد: این اصلاحات با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، رعایت حریم ۶۰ متری ساحل و موارد خدماتی و نظارتی، به تایید نهایی رسید.

در چهارمین نشست شورای برنامه ریزی استان، ۴۶ طرح در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، شیلات و خدماتی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی متولی آنها بررسی شد.

از نکات قابل تامل این نشست، دقت و حساسیت استاندار هرمزگان بر روی تمامی طرح ها بود. دوستی درباره مواردی مانند صلاحیت فنی و مالی متقاضی، واقع شدن طرح در محل مناسب، ارتباط احتمالی متقاضی با بخش دولتی و دستگاه اجرایی متولی طرح و یا تراکم طرح‌های مشابه در یک منطقه خاص از مدیر مربوطه توضیح می‌خواست./

https://kasbnews.com/7286
Search