برنامه های اشتغال

اعلام برنامه های اشتغالی ۱۴۰۲

محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار، درباره آمار ثبت شده در سامانه رصد اشتغال گفت: حدود یک میلیون و ۳۸۰هزار فرصت شغلی و خدمات اشتغال در سامانه ملّی رصد اشتغال در سال ۱۴۰۱ثب شد که پس از راستی آزمایی سه مرحله ای صحت بیش از ۷۱درصد موارد شامل تعداد ۹۴۸هزار و ۹۲فرصت شغلی به‌عنوان عملکرد ایجاد اشتغال دولت در بخش غیردولتی تأیید شد.

بیرانوند اظهار داشت:کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، کاهش اشتغال ناقص، افزایش جمعیت شاغل و جمعیت فعال نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش جمعیت بیکار, کاهش بیکاری زنان برای ما امیدوار کننده است. وزارت کار برنامه‌های تحولی زیادی در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.

مانع‌زدایی از تشکیل و توسعه نهادهای واسطه‌ای هدایت و توانمندسازی نیروی کار و اشتغال در قالب کاریابی‌ها، مراکز مشاوره کارآفرینی، مراکز آموزش آزاد فنی‌و‌حرفه‌ای و کانون‌های کارآفرینان استانی، راه‌اندازی صدها پایگاه مردمی اشتغال‌آفرین در قالب تعاونی‌های خدماتی کاریابی، کارآفرینی و مشاغل خانگی در راستای مردمی‌سازی ارائه خدمات اشتغال‌آفرین از جمله این برنامه‌هاست.

توسعه مهارتی در قالب آموزش و گسترش مهارت‌های تقاضامحور و مشاغل کم‌سرمایه‌بر مهارت‌محور، نظارت هوشمند بر ارائه تسهیلات و خدمات تولید اشتغال توسط دستگاه‌های متولی تولید اشتغال و اجرای برنامه‌های جهش فرهنگی با محوریت کار و اشتغال از دیگر برنامه‌های وزارت کار در حوزه اشتغال است./

https://kasbnews.com/7200