سازمان جهانی کار

کارآموزی و حمایت از کارگر در دستور کار سازمان جهانی کار

سمیه گلپور، نایب رئیس گروه کارگری ایران در سازمان جهانی کار بااشاره به برگزاری یکصد و یازدهمین کنفرانس بین المللی کار گفت: منشور کنونی سازمان جهانی کار که به بیانیه فیلادلفیا معروف می باشد در سال ۱۹۴۴تصویب شده است.مقر اصلی سازمان بین المللی کار در ژنو در کشور سوئیس می باشد که هر ساله در خرداد ماه و با رعایت سه جانبه گرایی در حوزه کار، نمایندگان دولت ها، کارگران و کارفرمایان عضو این سازمان که حدود ۱۹۰ کشور می باشند.

گلپور در بیان دیگر وظایف سازمان جهانی کار گفت:ایجاد تضمین های لازم برای کارگران ،نظیر امکانات آموزشی و ایجاد وسایل به منظور تسهیل نقل و انتقال کارگران و همچنین مهاجرت آن ها، تامین امکاناتی برای عموم افراد، مدت کار و شرایط کار و همچنین تامین حداقل دستمزد و معاش برای عموم اشخاصی که شغلی دارند و نیاز به حمایت دارند از دیگر وظایف سازمان جهانی کار است. همچنین شناسایی واقعی حق مذاکره و انعقاد پیمان های دسته جمعی و همکاری کارگران و کارفرمایان در تنظیم و اجرای سیاست های اجتماعی و اقتصادی ، توسعه مقررات تامین اجتماعی، حمایت از زندگی و سلامت کارگران، مادران و کودکان و بوجود آوردن امکانان برابر آموزشی و حرفه ای از دیگر وظایف این سازمان است.این موضوعات در کمیته های تخصصی سازمان به صورت تخصصی و با حضور نمایندگان هر سه گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و می گیرد.

نایب رئیس گروه کارگری ایران در سازمان جهانی کار گفت: شعارسازمان جهانی کار در سال جاری برقرای عدالت اجتماعی بود. آن چه برای اعضای سازمان بین المللی کار مهم است ارتقاء و واقعیت بخشیدن به اصول کار و استانداردها و فرصت های شغلی برابر برای مردان و زنان و تقویت سه جانبه گرایی است.از دیگر سرفصل ها که در این اجلاس بررسی قرار گرفت راهکاری برای کارآموزی با کیفیت بوده است. وی با بیان اینکه سازمان جهانی کار یک مرکز آموزش بین الملل در تورین ایتالیا دارد و فعالیت های علمی تحقیقاتی نیز انجام می دهد گفت:هدف نهایی این کنفرانس ایجاد عدالت برای تمامی کارگران در سراسرجهان است. یعنی به دنبال شرایط منصفانه و سالم برای کارگران است.

ایجاد اشتغال رسمی و مولد, حمایت از سرمایه گذاری بیشتر در زمینه حمایت از نیروی کار, توجه خاص به افرادی که بیشتر در معرض حاشیه ای شدن در حمایت های مکفی قرار دارند؛ ارائه حمایت های کافی برای همه کارگران در شیوه های مختلف کاری, تأکید برموضوع حفاظت فنی و بهداشت کار،حفظ بیشترین توجه به دستمزد در راستای زمان کار ، ترمیم فرصت ها و حداقل رساندن چالش های دیجیتالی شدن اقتصاد برای حمایت از کارگران, مقابله با کم کردن ارزش گذاری کار مراقبتی از جمله موارد بررسی شده در این کمیته بوده است.

با توجه به اینکه ایران حدود ۸۰میلیون جمعیت دارد، تلاش هیأت کارگری ایرانی این بود که به یک چارچوب همکاری با ILO برسد. به جهت تولید ناخالص ملی, اشتغال در صنایع مختلف، کشاورزی و… نشان دهنده این است که ایران باید نقش آفرینی در حوزه ملی و بین المللی داشته باشد, بنابراین نیاز است که همکاری بیشتر با ILO را داشته باشد.

گلپور با بیان اینکه ایران در منطقه نقش مهمی دارد گفت: انتظار ما این است که ILO همکاری خود را در حوزه کارفرمایی و کارگری و اجتماعی بیشتر کند.در حوزه رفع تحریمی که علیه جمهوری اسلامی است و با توجه به کرونا آسیب های زیادی را بر اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران گذاشت، بتوانیم بر این مشکلات در عرصه ملی و بین اللملی فائق شویم./

https://kasbnews.com/7196