جامعه کار

مداوای زخم کاری کرونا از پیکر جامعه کار استان فارس

ویروس نامرئی کرونا از اواخر سال ۹۸ هویدا شد و اغلب صنوف و مشاغل را با مشکلات جدی مواجه کرد و عملا زخمی کاری بر پیکر اشتغال و اقتصاد وارد کرد که با فروکش کردن این بیماری، آمار از مداوای این زخم در جامعه کار و تولید استان فارس حکایت دارد. اما اینگونه که از شواهد پیداست زخم کاری که کرونا بر پیکر اقتصاد و جامعه کار و تولید استان فارس به جا گذاشته از سال ۱۴۰۰ رفته رفته روبه بهبودی گذاشته و اکنون عملا آمار و تعداد کارگران این استان از ابتدای زمان شیوع کرونا و عادی بودن شرایط نیز پیشی گرفته است.

تعداد شاغلین و بیمه شدگان اصلی فارس بیش از ۸۲۵ هزار نفر

تعداد افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی و کسانیکه حق بیمه در این استان پرداخت می کنند در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۰۷ هزار و ۴۳ نفر بوده که این تعداد در سال ۱۴۰۱ به ۸۲۵ هزار و ۳۷۸ نفر افزایش یافته است. تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی در استان فارس در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱۹ هزار رو ۸۹۷ نفر بوده که تا پایان سال ۱۴۰۱ این تعداد به ۲۳۹ هزار و ۵۸ نفر افزایش پیدا کرده است.

مقایسه آمار تعداد بیمه شدگان اجباری این سازمان در سال گذشته و سال قبل تر نشان از افزایش تعداد ۱۸ هزار و ۳۳۵ نفری تعداد بیمه شدگان در این استان دارد. این آمار تعداد دقیق افراد بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی در سطح استان فارس است و تعداد افراد تحت تکفل و خانواده آنها را شامل نمی‌شود.

برنامه‌ریزی فارس برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید

استاندار فارس نیز از برنامه‌ریزی برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید در سال ۱۴۰۲ در این استان و قرارگیری این هدف گذاری در اولویت کاری مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی فارس خبرداد. محمدهادی ایمانیه نیمه فروردین سال جاری در این باره گفت: در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۳ هزار فرصت شغلی جدید با همکاری سرمایه‌گذاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ایجاد شد که این آمار ۲۵ درصد فراتر از سهم تعیین شده دولت برای فارس بود.وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان مهار تورم و رشد تولید، بیان کرد: تلاش برای تحقق شعار سال باید در اولویت تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باشد./

https://kasbnews.com/7102
Search