قاچاق

قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید و اشتغال لطمه می‌زند

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه می‌زند، گفت: رفع انحصار در تامین مواد اولیه منسوجات نبافته، تولید را در این حوزه ۲۰ درصد افزایش داده است. محمدمهدی برادران درباره طرح تشدید مبارزه با فروش کالاهای بدون شناسه در فروشگاه‌های سراسر کشور، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالاهای تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد. این کالاها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب می‌شود که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد.

برخورد با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد لازمه حمایت از تولید

محمدمهدی برادران با بیان اینکه اگر دنبال حمایت از تولید هستیم، از یکسو باید از تولید حمایت کرده و از سوی دیگر با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد کنیم، یادآور شد: در سال‌های گذشته و در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، طرح‌های زیادی مطرح بود اما اقدامات زیاد و تحول بیشتری در دو سال اخیر در این حوزه صورت گرفت تا رویکرد علمی به آن داده شود.

اجرای طرح مطالعاتی «چک لیست»

محمدمهدی برادران با بیان اینکه برای هر گروه کالایی و با دعوت از صاحبنظران و به‌ویژه بخش خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط، یک برنامه راهبردی، عملیاتی و متناسب با آن طراحی شد، تاکید کرد: این طرح مطالعاتی که به «چک لیست» معروف است، بازبینی بلی و خیر بوده که در هر حوزه بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ اقدام برای آن تعریف شده است. این اقدامات باید همزمان انجام شود تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق و عرضه کالاهای تقلبی برخورد کنیم.

موضوع مهم شناسه کالا

شناسه کالا یعنی هر کالایی یک شماره دارد. البته به تعداد کالاهایی که از آن کالا تولید می‌شود، شناسه رهگیری تعلق می‌گیرد؛ یعنی کد یکتا دارد. یعنی کالا کجا تولید شده، در فرآیند تولید و فروش و در فرایند توزیع، به کدام انبار رفته، از کدام انبار آمده است. همچنین پس از فروش، آن کالا و شناسه کالا، شناسه‌ای است که در حکم کالای قابل خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی که این موضوع مهم است.

به‌دنبال رشد کمی تولید، رشد کیفی و رضایت مشتری هستیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی ضمانت از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافته، ادامه داد: ۲۴ ماه ضمانت لوازم خانگی؛ حداقل ضمانت است تا در کنار افزایش تولید، به سمت کیفی‌سازی تولید حرکت کنیم. در هر صورت هم دنبال رشد کمی تولید هستیم و هم دنبال رشد کیفی و رضایت مشتری. این طرح اجرایی و فرصت‌های قانونی هم به صورت مکرر به ذینفعان عرضه شده و میزان تولید واحدهای قانونی و تولیدکنندگان هم به حد کفایت است که بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.

صدور بخشنامه‌هایی برای الزام افزایش عمق تولید داخلی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: بخشنامه‌هایی هم در روزهای آینده برای الزام افزایش عمق تولید داخلی صادر خواهیم کرد؛ در حوزه لوازم خانگی، سقفی برای محصولات تعیین شده که نهایتاً میزان ارزبری باید در آن سقف صورت بگیرد و اگر کسی بخواهد همه مواد اولیه محصول وارد شد، از نظر ما تولید محسوب نمی‌شود.

برادران همچنین در پاسخ به این پرسش وضع تولید در کشور چگونه است؟ گفت: روند روبه‌رشدمان که از سال گذشته هم در حوزه اشتغال، تولید، صادرات و هم در حوزه سرمایه‌گذاری رقم خورده، امسال هم به کمک جامعه صنعتی کشور افزایش پیدا خواهد کرد./

https://kasbnews.com/7099