اقتصاد اروپا

اقتصاد اروپا همچنان کاهشی

رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که رشد قیمت‌ها در منطقه اروپا همچنان به عنوان یک مشکل جدی است. لاگارد هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی باعث شده که رشد اقتصادی در اوایل سال ۲۰۲۳ در منطقه یورو متوقف شود.

آخرین آمارها حاکی از این است که فشار تورم در این منطقه همچنان وجود دارد البته در برخی مناطق هم حکایت از بهبود نسبی تورم است و هنوز شواهدی وجود ندارد که تورم در این منطقه به اوج خود رسیده باشد و شاید بیش از این هم شاهد رشد قیمت ها باشیم.

بر اساس گزارش لاگارد میزان تقاضای داخلی به ویژه مصرف داخلی و اعتماد مصرف کننده و مشاغل در بین ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در سطح بسیار ضعیفی است. وی تاکید کرد که بخش کارخانجات چشم انداز مناسبی ندارد بخش خدمات به دلیل اینکه اقتصاد پس از همه گیری کرونا بهتر شده وضعیت منعطف تری دارد.

بر اساس این گزارش وضعیت تورم در منطقه یورو درماه می به ۶.۱ درصد کاهش یافت که پیش از این در ماه آوریل ۷ درصد بوده است. قیمت مواد غذایی هم همچنان افزایش است اما تنها در ماه می کاهش یافت و از رقم ۱۳.۵ درصد ماه آوریل به ۱۲.۵ درصد افت کرد. وی تاکید کرد که نرخ تورم به استثنای بخش انرژی و غذا در ماه می به ۵.۳ درصد رسید که در ماه آوریل ۵.۶ درصد بود.

به گفته لاگارد، فشار دستمزد تاثیر بیشتری روی افزایش تورم داشته زیرا بخش های دولتی و خصوصی با افزایش حقوق آنها در پی تامین قدرت خرید هستند. افزایش قیمت مواد غذایی روی خانوارهای با درآمد متوسط و به پایین تاثیری بیشتری داشته است در عین حال رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تاکید می کند که تلاش می کنیم که نرخ تورم را در این منطقه به ۲ درصد کاهش دهیم.

وی همچنین تاکید می کند که در نشست بعدی این بانک و در پاسخ به نرخ تورم در این منطقه، نرخ بهره را ۲۵ صدم درصد افزایش خواهد داد./

https://kasbnews.com/7091
Search