اوبر در ترکیه

ممنوعیت فعالیت اوبر در ترکیه

دادگاه تجدیدنظر ترکیه اعلام کرد که وکلای اوبر نتوانسته اند این دادگاه را قانع کنند، بنابراین اوبر در این کشور مسدود می شود. اتحادیه تاکسیرانی به نمایندگی از رانندگان تاکسی در استانبول، شکایت‌هایی مبنی بر رقابت ناعادلانه را به دادگاه های استانبول ارائه کردند و خواستار مسدود کردن دسترسی به اوبر و ممنوعیت آن شد.

شاکیان همچنین خواستار تعلیق فعالیت شرکت آمریکایی اوبر شده بودند. در دادخواست رانندگان تاکسی نوشته شده بود که این شرکت مستقر در آمریکا بدون هیچ گونه ثبت مالیاتی در ترکیه مشغول حمل و نقل غیرقانونی از طریق اینترنت است. در این دادخواست خواسته شد تا تمام فعالیت های اوبر به منظور جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر به رانندگان تاکسی، حفظ رقابت و تجارت، جلوگیری از ضرر مالیاتی در این کشور و احیای حیات تجاری متوقف شود.

اکنون دادگاه بدوی بازرگانی استانبول، حکم خود را که در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ (۲۴ مهر۱۳۹۸) در مورد مسدودسازی اوبر صادر کرده بود تایید کرد. این دادگاه در سال ۲۰۱۹ در پایان فرآیند محاکمه، که شامل گزارش‌ها و بحث‌های کارشناسی بود، درخواست مسدود کردن دسترسی به اوبر را پذیرفت. دادگاه حکم داده بود که خدمات اوبر رقابت ناعادلانه است و دسترسی به uber.com، برنامه‌های تلفن همراه اوبر و سرویسی به نام Uber XL مسدود شد. با این تصمیم، فعالیت های اوبر در ترکیه به حالت تعلیق درآمد اما درخواست تجدیدنظر برای لغو این رای صادر شد.

ممنوعیت دسترسی به اوبر مجدداً در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ (۴ دی ۱۳۹۹) برداشته شد و فعالیت این سرویس تا زمان صادرشدن رأی دادگاه تجدیدنظر دوباره در استانبول آغاز شد./

https://kasbnews.com/7088