برنامه بورس تهران برای شرکت های دانش بنیان و فناورانه

برنامه بورس تهران برای شرکت های دانش بنیان و فناورانه

مدیرعامل بورس تهران از برنامه تعریف و ایجاد شاخص برای شرکت های دانش بنیان و فناورانه پس از ورود به بورس خبر داد. محمود گودرزی در همایش تامین مالی از بازار سرمایه در استان سمنان گفت: با آغاز سفرهای استانی بورس تهران در سال گذشته از کرمانشاه، اولین شرکت سهامی عام پروژه در هیات پذیرش بورس تهران تصویب شد و به زودی پس از تایید نهایی سازمان بورس، تامین مالی آن انجام خواهد شد.

وی افزود: در حوزه تامین مالی، شناسایی ظرفیت های استان پیگیری می شود تا با کمک به شرکت های دانش بنیان گامی در راستای ارتقای نرخ اشتغال در استان برداشته و امید در نسل جوان ایجاد شده و افزایش یابد. بورس تهران در حال تمرکز برای تعریف و ایجاد شاخص برای شرکت های دانش بنیان و فناورانه پس از ورود به بورس است تا بتوان شاخص آن را به عنوان شاخص عمومی منتشر کرد.

انتهای خبر/

https://kasbnews.com/6940