داروسازی عبیدی

خرید شرکت داروسازی بهوزان توسط داروسازی عبیدی

شرکت داروسازی عبیدی از خرید ۶۹ درصد سهام شرکت دارویی غیر بورسی به ارزش ۲۷۷.۳ میلیارد تومان خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، “دعبید” اعلام کرد: ۶۹.۰۸ درصد سهام شرکت غیر بورسی داروسازی بهوزان به قیمت ۴۷۴۱ ریال برای هر سهم و کل ارزش معامله ۲۷۷.۳ میلیارد تومان خریداری شد که بهای معامله ۴۰ درصد بصورت نقد، ۳۰ درصد دو ماهه و ۳۰ درصد چهار ماهه تسویه خواهد شد.

انتهای خبر/

https://kasbnews.com/6936