حسن صلاحی

رمز ریال با قابلیت فراتر از کارت بانکی

حسن صلاحی با اشاره به اینکه رمز ارزها هیچگونه دولتی پشتوانه آنها نیست، گفت: اما رمز ریال توسط بانک مرکزی راه اندازی شده است. بر مبنای قانون بانک مرکزی روی آن نظارت می کند. به نوعی ارزش آن نیز نوسان ندارد. از طرف دیگر این نوع پول نقش کارت بانکی و پول نقد دارد. با این تفاوت که قابلیتهای بیشتری دارد.

او با تاکید بر اینکه در حال حاضر ریال در کشورهای همسایه قابل معامله است، تصریح کرد: علاوه بر اینکه رمزریال میتواند در مبادلات کالایی داخلی موثر باشد. اگر کسی بتواند در کشور دیگری کالای مورد نیاز را تامین کند رمزریال می تواند مورد استفاده باشد.

این کارشناس اقتصادی در گفتگو با تحلیل بازار با اشاره به نقشی که رمزریال می تواند در کارهای خرد داشته باشد، افزود: در مقطع کنونی در بازارچه های مرزی رمز ریال موثر است. با توجه به اینکه بر مبنای اعتماد دو طرف معامله می توانند مبادله کالا بر مبنای رمز ریال را انجام دهند، سرعت انجام کار افزایش می‌یابد. به دلیل اینکه طرف مقابل دیگر نیاز به مراجعه به بانک ندارد. به نوعی رمزریال کمک می کند تا تجار کشورهای همسایه راحت تر با ایرانی ها تجارت کنند.

صلاحی با تاکید بر اینکه رمز ریال مانند کارت های بانکی محدودیت جابجایی پول را ندارد، تصریح کرد: سقف تراکنش‌های رمزریال قطعا بدون محدودیت است به همین دلیل استقبال از این مرز ریال توسط کسب و کارها بیشتر می شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رمزریال هزینه های ناشی از مبادلات مالی را ندارد، اظهار کرد: به نوعی هزینه های ناشی از مراجعه حضور به شعب را کاهش می دهد. بنابراین در تجارت کلان کاربرد فراوانی دارد. بانک مرکزی رمزریال را می خواهد جایگزین کارت بانکی کند، اظهار کرد: به همین دلیل زیرساخت برای رمز ریال باید فراگیری وجود داشته باشد. برای نمونه اگر برای جابه جایی پول قرار باشد استفاده شود باید هر دو طرف کیف پول رمز ریال داشته باشند. در شرایط کنونی آدرس کیف پول باید به عنوان مقصد و مبدا مبادلات استفاده شود.

صلاحی با اشاره به اینکه برای خرید کالا باید فروشگاه ها نیز به تجهیزات مورد نیاز مجهز شوند، تصریح کرد: به همین دلیل در مقطع کنونی رمزریال باید معرفی و زیرساخت های مورد نیاز آن معرفی شود.
او با تاکید بر اینکه رمز ریال باید قابل تبدیل به سایر ارزهای خارجی باشد، تصریح کرد: در غیر اینصورت خریدار و فروشنده کالا باید رمز ریال را بپذیرند. فروشنده کالا که از طرف ایرانی رمز ریال دریافت کرده است مجبور به خرید کالا با استفاده از همین پول است.

او با تاکید بر این که رمز ریال به دلیل اینکه وارد چرخه بانکی نمی شود خارجی ها می توانند بدون استفاده از مبادلات بانکی با ایرانی ها معامله کنند، اظهار کرد: در شرایط کنونی ارزش رمزریال بر مبنای ریال فیزیکی محاسبه می شود. بنابراین معاملات خارجی هم نمی تواند روی افزایش ارزش آن تاثیر بگذارد.

https://kasbnews.com/10629
Search