تولید یورو

تولید یورو به پایین‌ترین رقم در ۶ ماه گذشته رسید

مؤسسه اس‌اندپی گلوبال روز جمعه در گزارشی برآوردهای اولیه برای شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه یورو برای ماه ژوئن را منتشر کرد که نشان می‌دهد شاخص فعالی تجاری در این منطقه به ۴۵.۶ واحد رسیده است.

این پایین ترین رقم در شش ماه گذشته و همچنین نسبت به رقم ثبت شده در ماه مه یعنی ۴۷.۳ واحد کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، به دلیل اینکه شاخص مدیران خرید منطقه یورو در ماه ژوئن هنوز کمتر از ۵۰ است، بخش تولید این منطقه همچنان در حال انقباض است. عدد بالای ۵۰ واحد به معنای رشد فعالیت اقتصادی است.

ژوئن پانزدهمین ماه متوالی انقباض فعالیت اقتصادی در این منطقه بود و عمدتاً دلیل آن تاخیر در ثبت سفارش‌های جدید، اشتغال و صادرات گزارش شد. چندین شرکت نیز با افزایش هزینه‌های مواد اولیه مواجه شدند، در حالی که قیمت‌های فروش کمی کاهش یافت.

این گزارش حاکی است که قیمت‌های فروش با کمترین سرعت خود در ۱۴ ماه گذشته کاهش یافته است. چشم انداز چند ماه آینده نیز نشان می‌دهد که اعتماد بین تولیدکنندگان نیز به میزان قابل توجهی شاهد کاهش بوده است.

شاخص مدیران خرید بخش خدمات منطقه یورو نیز صبح جمعه منتشر شد و به ۵۲.۶ واحد رسید که نسبت به ۵۳.۲ ثبت شده در ماه مه کاهش داشت. این پنجمین ماه متوالی رشد بود، اما همچنان پایین‌ترین رقم در سه ماه گذشته محسوب می‌شود.

https://kasbnews.com/10614
Search