اخبار کسب و کار

رونمایی از سامانه پایش زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری

روح الله دهقانی، با اشاره به این که طی سال‌های گذشته زیرساخت های خوبی ایجاد شده که از جمله این زیرساخت‌ها شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد، مراکز نوآوری، آزمایشگاه‌ها، فضاهای کار اشتراکی و کارخانه‌های نوآوری است، یکی از برنامه‌های معاونت علمی را افزایش کارآمدی، هماهنگی و افزایش کیفیت این زیرساخت‌هادانست.

یکی از اقداماتی که در معاونت علمی بر آن تأکید داریم، کیفی سازی این زیرساخت ها بود و ایجاد سامانه‌ای جامع با هدف شناسایی، اشتراک‌گذاری و ارزیابی این زیرساخت‌ها با این هدف در دستور کار قرار گرفت که با عنوان سامانه پایش زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری افتتاح شد.

وی با اشاره به تسهیل استفاده و دسترسی فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری به امکانات و خدمات زیرساخت‌های نوآورانه به کمک این سامانه جامع، عنوان کرد: تمام کسانی که نیازمند استفاده از زیرساخت‌های تولید فناوری و نوآوری از جمله آزمایشگاه‌ها، مراکز نوآوری و غیره تا کارگاه و محل استقرار، تولید و هم‌آفرینی و غیره هستند، می‌توانند به کمک این سامانه از زیرساخت‌های موجود آگاه شوند و منطبق با توانایی و نیاز، از زیرساخت مورد نظر بهره ببرند.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به ایجاد یکپارچگی، هم‌افزایی و هماهنگی در زیرساخت‌های نوآوری و فناوری کشور به کمک این سامانه، افزود: به کمک این سامانه، شبکه‌سازی و اشتراک‌گذاری زیرساخت‌های شتاب‌دهی، کارخانه‌های نوآوری، آزمایشگاه‌ها، مراکز هم‌آفرینی و سایر زیرساخت‌ها تسهیل می‌شود و این سامانه به بهره‌وری از تمامی زیرساخت‌هایی که در کل کشور داریم کمک می‌کند.

با برخورداری از اطلاعات دقیق فعالیت این مجموعه ها و شاخص‌هایی که برای ارزیابی و سنجش کیفیت آن‌ها گذاشته شده، مراکز منطبق با ماهیت و کاری که انجام می‌دهند ارزیابی شده و پس از تایید صلاحیت، گواهی دریافت می‌کنند. بر مبنای این ارزیابی، مخاطبان از میزان صلاحیت و تخصص هر مجموعه آگاهی کافی و انتخاب بهتری خواهند داشت؛ این امر به سامان‌دهی، نظارت و مدیریت کلان این مجموعه ها در معاونت علمی کمک کرده و حمایت‌های تخصصی و تخصیص منابع برای عدالت بیش‌تر را تسهیل خواهد کرد.

دهقانی با تاکید بر شناسایی کارآمدی زیرساخت‌های نوآورانه و تخصیص حمایت‌ها به مخاطب نهایی گفت: این که صلاحیت زیرساخت‌های فناورانه و نوآورانه، شناسایی شود اساس کیفیت بخشیدن به فعالیت زیرساخت‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری است.

وی تاکید کرد: باید فعالیت زیرساخت‌های نوآوری و فناوری، اقتصادی باشد و تخصیص حمایت مالی غیر واقعی به این زیرساخت‌ها، ضمن ایجاد فساد توقع نابه جا را در مصرف کننده ایجاد می‌کند. اما رویکرد معاونت علمی، تخصیص حمایت‌های واقعی به مصرف کننده نهایی است و این رویکرد، نتایج ملموس تر و مطلوب تری شکل می دهد. ضمن آن‌که اقتصاد شتابدهنده را تحرک می‌بخشد، حس حمایت جدی تر و واقعی‌تر را در مخاطب نهایی تداعی می‌کند. رساندن حمایت به ذی نفع واقعی موضوع مهمی است که این سامانه نقشی اثرگذار و جدی در آن ایفا خواهد کرد.

https://kasbnews.com/10359
Search