اخبار کسب و کار

اطلاعیه ستاد جلیلی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی

در نخستین اطلاعیه ستاد انتخاباتی سعید جلیلی اعلام شده که هواداران این نامزد می‌توانند کمک‌های مالی خود را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند و مجموع واریزی‌ها نیز در ادامه به صورت شفاف و علنی اعلام خواهد شد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد


بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف ایران
سلام!
تمام عزیزانی که با اظهار لطف مایل به کمکهای مالی جهت تبلیغات و اداره ستادهای انتخاباتی در سراسر کشور هستند می توانند از طریق شماره حساب و کارت اعلام شده به نام «ستاد سعید جلیلی» کمک های داوطلبانه خود را واریز کنند.
در این باره ملاحظات زیر را به استحضار ملت شریف ایران می رساند:

 1. تمامی مخارج مربوط به هزینه تبلیغات از محل جمع آوری کمکهای مردمی خواهد بود.
 2. این کمکها هیچ حق ویژه یا امتیاز خاصی برای کمک کنندگان ایجاد نخواهد کرد.
  .
 3. اکنون تا آخرین روز قانونی تبلیغات، به صورت منظم مجموع مبالغ جمع آوری شده به طور شفاف و عمومی از طریق صفحات و کانالهای رسمی در پیام رسانهای داخلی منتشر میشود و پس از برگزاری انتخابات نیز ریز مخارج هزینه ها اعلام خواهد شد.
  ۴.برخی از فرهنگهای غلط سیاسی و انتخاباتی، از طریق شفافیت و اداره صحیح ستادهای انتخاباتی نامزدها در سراسر کشور شکل می گیرد و اگر ریشه برخی فسادها و رفتارهای مافیایی از طریق شفافیت در ستادها خشکانده شود، می توان به تشکیل دولتی فسادستیز در آینده نیز امیدوار بود.
  شماره حساب:
  ۱۷۳۵۲۰۱۴۱۱۸۱۴۹۱
  شماره شبا:
  ۰۲۰۲۲۰۱۷۳۵۰۲۰۱۴۱۱۸۱۴۹۰۰۱
  شماره کارت:
  ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۶۱۹۲۶۴
  پایان پیام/
https://kasbnews.com/10356
Search