اخبار کسب و کار

رشد ۱۲۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری در شیلات

رجبعلی قربان زاده درباره میزان جذب سرمایه‌گذاری در زیربخش شیلات و آبزیان در دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۳۹۹ میزان سرمایه گذاری در زیربخش شیلات و آبزیان به میزان ۱۴ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال بوده که حدود ۶۳ درصد آن از طریق تسهیلات بانکی، ۲۰ درصد از سوی بخش خصوصی و ۱۷ درصد آن از طریق اعتبارات دولتی محقق شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات افزود: بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مربوط به پرورش میگو به میزان ۳۷ درصد و سپس در حوزه پرورش ماهیان سردآبی و ماهیان گرم آبی به ترتیب با ۳۰ و ۲۳ درصد قرار دارد.
وی درباره میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان کرد: در زیربخش شیلات و آبزیان به میزان ۱۸۹ هزارمیلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی، پنج درصد از اعتبارات بخش دولتی و ۵ درصد از تسهیلات بانکی تامین شده است.
قربان زاده بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را مربوط به پرورش ماهیان سردآبی و میگو به ترتیب به میزان ۳۴ و ۳۳ درصد برشمرد و افزود: پرورش ماهی در قفس با ۱۸ درصد، ماهیان گرم آبی با ۱۰ درصد و پرورش ماهیان خاویاری با ۴ درصد بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.
پرورش ماهی در قفس روشی نوین با بازگشت سرمایه بیشتر
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات از رشد هزار و ۲۰۰ درصدی میزان سرمایه‌گذاری در زیربخش شیلات طی سه سال دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است که این امر نشان از جذاب بودن فعالیت‌های زیربخش شیلات و سودآوری بیشتر این طرح‌ها دارد.
قربان زاده پرورش ماهی در قفس را به‌ عنوان روشی نوین و با بازگشت سرمایه بیشتر معرفی کرد و افزود: این بخش نیز با استقبال بسیار خوب بخش خصوصی مواجه بوده و با توجه به اهداف سازمان شیلات در برنامه جهش تولید و برنامه هفتم توسعه نوید بخش آینده ای روشن در این حوزه است.
خوداتکایی ۱۰۰ درصدی در تولید لارو میگو در دولت سیزدهم
این مقام مسئول، درباره وضعیت خوداتکایی در تولید نهاده‌ها و تجهیزات شیلاتی در دولت سیزدهم گفت: در زمینه طراحی، ساخت و استقرار قفس پرورش ماهی در دریا به خوداتکایی ۱۰۰ درصدی دست یافتیم و در زمینه خوراک آبزیان نیز میزان خوداتکایی ۹۸ درصد بوده است.
قربان زاده از خوداتکایی ۱۰۰ درصدی در تولید لارو میگو خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۴ میلیارد قطعه لارو میگو در کشور تولید شد.
وی خوداتکایی ۸۵ درصدی تجهیزات قفس، طراحی، ساخت و استفاده از تکنولوژی های صید و صیادی در آب های کم عمق، عمیق و سطحی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در زمینه طراحی، ساخت و استفاده از شناورهای صیادی قایق، لنج و کشتی برای صید در آب های کم عمق، عمیق و سطحی به خوداتکایی ۱۰۰ درصدی دست یافته ایم.

https://kasbnews.com/10220
Search