اخبار کسب و کار

تحول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با هوش مصنوعی

مطالعه سرویس وب آمازون (AWS) نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای مبتنی بر داده تقریباً دو برابر بیشتر از رقبای خود از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند و به نتایج مالی بهتری دست می‌یابند. با این حال، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل عدم اطمینان و زیرساخت‌های ناکافی از استفاده کامل از هوش مصنوعی بازمانده‌اند که در نهایت عملکرد مالی آنها را محدود کرده و مانع از رسیدن به موفقیت‌های مشابه با رقبای تقویت‌شده با هوش مصنوعی می‌شود.

نیاز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به اعتماد بیشتر به هوش مصنوعی

حدود یک سوم (۳۴ درصد) از کسب‌وکارها نسبت به شروع پروژه‌های هوش مصنوعی در آینده نزدیک تردید دارند و بسیاری در مرحله آزمایشی گیر کرده‌اند. مطالعه همچنین نشان داده است که کسب‌وکارهایی با استراتژی داده قوی چهار برابر بیشتر در مراحل پیشرفته هوش مصنوعی قرار دارند.

چالش‌های امنیتی و مهارتی در پذیرش هوش مصنوعی

نگرانی‌های امنیتی نیز به عنوان چالشی در راه‌اندازی هوش مصنوعی شناخته شده‌اند، به‌طوری که تقریباً نیمی (۴۸ درصد) از کسب‌وکارها امنیت را به عنوان مانعی برای پذیرش اعلام کرده‌اند. همچنین کمبود کارکنان ماهر (۴۳ درصد) و کمبود مهارت‌های عمومی (۴۲ درصد) از موانع برجسته دیگر هستند.

نتایج مثبت برای کسب‌وکارهای مبتنی بر داده

بین ۴۸ تا ۵۷ درصد از کسب‌وکارهای مبتنی بر داده گزارش کرده‌اند که هوش مصنوعی تأثیرات مثبت متوسط تا بالایی در حوزه‌هایی مانند کارایی فرآیند، بازاریابی، سهم بازار، درآمد، رضایت مشتری، کاهش هزینه و مدیریت ریسک داشته است. کمتر از نیمی (۲۱ درصد) از کسب‌وکارهای کمتر مبتنی بر داده نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند.

آینده: تمرکز بر داده‌محوری

مطالعه تأکید می‌کند که کسب‌وکارها باید قبل از پذیرش هوش مصنوعی، به داده‌محوری روی آورند. با توجه به اینکه تنها یک پنجم (۱۹ درصد) خود را بسیار داده‌محور می‌دانند، مشخص است که برای دستیابی به نتایج مطلوب از هوش مصنوعی، تلاش بیشتری نیاز است./

https://kasbnews.com/10216
Search